پيام مدیریت : سلام دوست عزيز به نیلی چت | چت روم نیلی خوش آمديد اوقات خوشی برايتان آرزومنديم
پیام سیستم : از این بخش میتوانید وارد چت روم شوید
کاربران عزيز اين هشدار را جدي بگيريد از ورود با اسامي زشت يا هر گونه اسم مفهمومي براي ورود به چت خودداري کنيد فقط با اسم يا نام اجتماعي وارد شويد واژه هاي مفهمومي هم اخراج در پي دارند باز تکرار ميکنم اخراج در پي دارد